Головна  →  Діяльність  →  Пайова участь у розвитку інфраструктури міста  →  Перелiк документiв на вирішення питання пайової участі

 

Документи для укладення договору
пайової участі у розвитку інфраструктури міста Києва


 
Увага!! Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства. Відповідальність за повноту і достовірність даних, що містяться в поданих до Департаменту документах, на підставі яких визначається розмір та строк (графік) оплати пайової участі, несе замовник.

У разі наявності співвласників об'єкта будівництва/реконструкції подається колективне звернення або звернення від одного з них та надання належним чином засвідченої письмової згоди інших співвласників.

Разом із зверненням замовник подає завірені належним чином зі свого боку (напис про засвідчення документа складається із слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, її посади (для юридичних осіб), дати засвідчення копії, печатки (для юридичних осіб)) копії наступних документів.

При будівництві  будь-яких об’єктів:
-   про затвердження в установленому порядку проектної документації (наказ та експертний звіт  (якщо передбачається класом наслідків));
-   затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині техніко-економічних показників об’єкта будівництва (титул, сторінка з ТЕПами);
-   експертного звіту (оцінки) державної експертної організації кошторису (за наявності кошторису), актуальність цін в якому не повинна перевищувати 3 місяці;
-   довідки щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (для багатоповерхових житлових будинків, комплексів) або технічного паспорта завершеного будівництвом об’єкта  (за наявності на дату подачі заяви);
-   пропозиції щодо строків (графік) сплати пайової участі, викладені у тексті звернення;

-   інформація про правовстановлюючі документи на земельну ділянку (якщо передбачено), викладена у тексті звернення.


При реконструкції  будь-яких об’єктів :
-  про затвердження в установленому порядку проектної документації (наказ та експертний звіт  (якщо передбачається класом наслідків));
-   затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині техніко-економічних показників об’єкта реконструкції (титул, сторінка з ТЕПами);
- експертного звіту (оцінки) державної експертної організації кошторису (за наявності кошторису), актуальність цін в якому не повинна перевищувати 3 місяці;

- документів, що підтверджують техніко-економічні показники об’єкта до проведення реконструкції: правовстановлюючих документів на об’єкт та технічного паспорту об’єкта до проведення реконструкції (за наявності останнього);
-  довідки щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди або технічного паспорта об’єкта (крім багатоповерхових житлових будинків, комплексів) після завершення будівельних робіт (за наявності на дату подачі заяви);
 - пропозиції щодо строків (графік) сплати пайової участі, викладені у тексті звернення;

 - інформація про правовстановлюючі документи на земельну ділянку (якщо передбачено), викладена у тексті звернення.


 

Документи на підтвердження повноважень Замовника:
a.      для юридичних осіб:
‒        Статут в останній діючій редакції;
‒        Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ЄДРПОУ;
‒        Протокол зборів учасників (загальних зборів акіонерів, рішення Засновника) про обрання виконавчого органу (Директора, Генерального директора, Голови правління) або інших органів, уповноважених приймати рішення про укладення договору пайової участі;
‒        Наказ про призначення Директора (Генерального директора, Голови правління);
‒        Довіреність на особу, що уповноважена підписувати договір пайової участі від імені Замовника/ Інвестора (якщо підписує особа, що не має відповідних повноважень відповідно до Статуту Замовника/ Інвестора);
‒        Протокол зборів учасників (загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, виконавчого органу, іншого уповноваженого органу) про укладання договору пайової участі, якщо це передбачено Статутом
‒        Копія паспорту особи, що уповноважена підписувати договір пайової участі
b.      для фізичних осіб-підприємців
‒        Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ЄДРПОУ;
‒        Копія паспорту фізичної особи - підприємця
c.       для фізичних осіб
‒        Копія паспорту фізичної особи
‒        Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ДПА


Версiя для друку