Головна  →  Оголошення  →  21 грудня 2016

Про конкурс з відбору консультанта для розроблення Програми підвищення кредитоспроможності міста Києва

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) затвердив для міста Києва програму технічної співпраці, спрямовану на підвищення кредитоспроможності міста та управління для здійснення всебічного аналізу поточних результатів фінансової, операційної і організаційної діяльності та визначення заходів для підвищення рівня їх кредитоспроможності.

Київська міська державна адміністрація оголошує конкурс з відбору консультанта для розроблення та реалізації Програми підвищення кредитоспроможності міста Києва, який проводитиметься комітетом з відбору, утвореного розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.11.2016 №1118 відповідно до Принципів і правил закупівель товарів, робіт послуг ЄБРР.

Програма

Місто Київ – Київськая міська державна адміністрація, Програма покращення кредитоспроможності

Джерело фінансування

Фонд технічної підтримки українських муніципалітетів Європейського Союзу

Сектор:

Муніципальна інфраструктура

Тип контрактоу

Консультаційні послуги

Тип повідомлення

Запрошення до визначення зацікавленості

Дата випуску

20 грудня 2016 року

Дата закриття

27 січня 2017 року

TCS No.

50960

Assignment name

The City of Kyiv - Kyiv City State Administration - Creditworthiness Enhancement Programme

 

Агенція-виконавець (Клієнт): Київська міська державна адміністрація

Контактна особа Клієнта:

Світлана Принада
Khreschatik str. 36
Tel: +38044 2895351
E-mail: sprynada@gmail.com

Контактна особа EBRD:

Larissa Gosling
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Tel: + 44 20 7338 6338
Fax: +44 20 7338 7451
E-mail: goslingl@ebrd.com

Опис проекту:

Місто Київ (Київ, або Місто) управляється через виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) (далі – КМДА), населення – 2,8 млн мешканців, є столицею Украиїни і фінансовим, комерційним, політичним, науковим і культурним центром. Місто отримує фінансування від ЄБРР для проекту громадського транспорту (Проект). Проект передбачає одержання кредитів на три муніципальні транспортні компанії загальною сумою 115 млн євро, що забезпечені гарантією Міста: 60 млн євро – КП «Київпастранс», на закупівлю автобусів і тролейбусів; 40 млн євро – КП «Київський метрополітен», на закупівлю вагонів метро; 15 млн євро – КП «Київдорсервіс», на фінансування рішення з управління рухом у Місті. Проект КП «Київський метрополітен» виконано, проекти КП «Київпастранс» і КП «Київдорсервіс» у процесі виконання.

Опис завдання:

КМДА має намір залучити Консультанта (Консультант) до виконання таких завдань:

  1. Проведення комплексного аналізу фінансового, операційного і організаційного стану Міста та визначення необхідних кроків для підвищення рівня його кредитоспроможності.
  2. Розроблення Програми покращення кредитоспроможності Міста (ППК) шляхом надання рекомендацій для підвищення ефективності та якості управління за такими складовими:

2.1. Організаційна структура управління Містом та розподіл функцій/повноважень.
2.2. Фінансове та бюджетне планування.
2.3. Управління фінансовими ресурсами та боргами.
2.4. Управління бюджетом і фінансова звітність.
2.5. Планування інвестиційної діяльності.
2.6. Управління активами.

3. Надання Місту технічної допомоги в реалізації ППК та визначення подальших пріоритетних напрямків підвищення її ефективності.
4. Надання Місту рекомендацій щодо покращення фінансового звітування.

Деталізоване технічне завдання.

Статус процесу вибору: зацікавлені фірми або групи фірм запрошуються подати пропозиції.

Дата початку Завдання і тривалість: очікувана дата початку – I квартал 2017 року, оціночна загальна тривалість – 12 місяців.

Бюджет Завдання: EUR 200,000 (без ПДВ).

Консультант має визначити, чи належать до сплати непрямі податки/ ПДВ на такі послуги. Якщо будь-які податки належать до сплати, їх повинен сплатити Клієнт безпосередньо Консультантові, якщо не передбачено іншого.

Джерело фінансування:очікується фінансування через Фонд технічної підтримки українських муніципалітетів Європейського Союзу.

Прийнятніть: немає обмежень щодо національності (громадянства).

Профіль Консультанта: корпоративні послуги; Консультант має бути фірмою або групою фірм з попереднім досвідом у проектному управлінні, закупівлях та адмініструванні аналогічних контрактів за правилами Міжнародних фінансових організацій.

Консультант повинен забезпечити наявність експертів з належною відповідною кваліфікацією для виконання кожного із зазначених вище завдань. Виконанням Завдання повинен управляти керівник проектів з належною кваліфікацією, якому допомагатимуть ключові та підтримуючі експерти (Експерти).

Команда Консультанта повинна володіти такими дисциплінами:

(i) проектне управління;
(ii) фінансове та операційне управління;
(iii) управління та бізнес-планування;
(iv) юридична експертиза зі знанням українського законодавства.

Оскільки ключовим Завданням є участь персоналу Клієнта в розвитку робіт, вимагається присутність Консультанта на місці 80 % часу.

Очікується, що команда Консультанта буде включати іноземних і місцевих Експертів. Команда Консультанта має ефективно працювати українською і англійською мовами.

Вимоги щодо подання заявки:

Для визначення спроможності й досвіду Консультата він має подати заявку з такою інформацією:

  1. Технічна пропозиція:

(a) короткий опис фірми/ групи фірм, зокрема профіль компанії, організації і персоналу;
(b) деталізація подібного досвіду фірми/ групи фірм і пов’язаних завдань, виконаних протягом останніх 5 років, зокрема щодо суми контракту, клієнта, місця/ країни проекту, строки проведення (від місяць/рік до місяць/рік), місяці залучення експертів, бюджет завдання, відсоток, виконаний консультантом у разі його участі в консорціумі фірм або субпідряду, основна діяльність, цілі;
(c) запропонований підхід та методологія;
(d) резюме ключових експертів, які будуть виконувати завдання з деталізованим описом їх кваліфікації, досвідом в аналогічних завданнях, зокрема участь у проектах протягом попередніх 5 років, інформація щодо клієнта, місця/ країни проекту, строки проведення (від місяць/рік до місяць/рік), місяці залучення експертів, бюджет завдання, основна діяльність, цілі;
(e) заповнена контактна анкета, шаблон якої доступний за посиланням.

2. Фінансова пропозиція, викладена у наведеному форматі.

Технічна пропозиція не має перевищувати 20 сторінок (з резюме і контрактною анкетою).

Технічні пропозиції (включаючі резюме, декларації Консультанта, контактна анкета) подається англійською та українською мовами в електронному вигляді Клієнтові та ЄБРР не пізніше дати закриття, зазначеної вище. Технічна пропозиція має міститися в одному файлі у форматі pdf англійською та українською мовами, Клієнтові надсилається з позначкою: echnical proposal for Kyiv City State Administration – Creditworthiness Enhancement Programme, не пізніше дати закриття, зазначеної вище.

Фінансова пропозиція англійською мовою направляється Клієнту в окремому запечатаному конверті чітко поміченому ім’ям Консультанта та «Financial Proposal - Kyiv City State Administration – Creditworthiness Enhancement Programme - DO NOT OPEN UNTIL COMPLETION OF TECHNICAL EVALUATION»

Копії технічної та фінансової пропозицій англійською та українською мовами надсилаються в електронному вигляді контактній особі ЄБРР на ту ж дату.

Важливі примітки:

  1. Вибір буде зроблено із заявок, поданих в електронному вигляді. Консультанта, що набрав найбільшу кількість балів, буде обрано з короткого переліку і запрошено для обговорення контракту за наявності фінансування.
  2. Перелік критеріїв та відповідні ваги короткого переліку наведено нижче:

(a) досвід фірми у проектному управлінні, закупівлях та адмініструванні аналогічних проектів – 25 %;
(b) досвід роботи фірми в Україні та регіоні – 15 %;
(c) запропонований підхід та методологія – 10 %;
(d) резюме ключових експертів з відповідним досвідом згідно з розділом «Профіль Консультанта»:

  • ключовий Експерт 1: проектний менеджер – 10 %;
  • ключовий Експерт 2: фінансовий експерт – 15 %;
  • ключовий Експерт 3: корпоративне управління – 10 %;
  • ключовий Експерт 4: управління активами – 10 %;
  • інші ключові Експерти – 5 %.

Мінімальний бал за технічною пропозицією (St) необхідний для проходження становить 70.

Зверніть увагу, що будуть відкриті тільки фінансові пропозиції Консультантів, що проходять мінімальний бал за технічною пропозицією (St).

Найменша Фінансова пропозиція (Fm) отримує максимальний бал за фінансовою пропозицією (Sf) 100.

Формула для визначення балу фінансової пропозиції (Sf) всіх інших пропозицій розраховується наступним чином:

Sf = 100 х Fm / F, в якому "Sf" є бал за фінансовою пропозицією, "Fm" є найнижча ціна, і "F" ціна пропозиції, що розглядається.

Співідношення балів технічної (T) і фінансової (P) пропозицій складає:

T = 80% та
P = 20%

Пропозиції класифікуються за сукупністю балів технічної (St) і фінансовї (Sf) пропозиції з використанням співідношень (Т = частка технічної пропозиції; P = частка фінансової пропозиції; T + P = 100%) наступним чином: S = St х T + Sf х Р.

Файл документа: Деталізоване технічне завдання.pdf

Перейти до спискуВерсiя для друку