Головна  →  Оголошення  →  12 липня 2023

Про подання пропозицій для участі у програмі  з отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 608 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення»

 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadku-ta-umov-nadannia-subv-a608

Умовами надання субвенції є:

1) комунальна форма власності об’єкта, для фінансування якого залучається субвенція;

2) співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість) тощо;

3) об’єкт, для фінансування якого залучається субвенція, розміщується на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

4) обґрунтування спроможності подальшого утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів комунальної власності;

5) спрямування субвенції на створення, приріст чи оновлення основних фондів комунальної форми власності;

6) календарний план реалізації проекту на період від одного до трьох років.

Згідно вимог Порядку та умов надання субвенції, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, районні, районні в м. Києві держадміністрації чи районні, районні в м. Києві військові адміністрації (у разі їх утворення) подають переліки проектів і заходів на розгляд відповідним обласним, Київській міській військовим адміністраціям разом з переліком документів, що додається.

Перелік документів, що подаються разом з переліком проектів і заходів, які запропоновано реалізовувати за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

  1. Копія зведеного кошторисного розрахунку (у разі наявності) або орієнтовний розрахунок вартості проєкту підготовлений проектантом (орієнтовний зведений кошторисний розрахунок вартості проекту).

  2. Копія звіту за результатами експертизи проєкту будівництва (у разі наявності) з додатками.

  3. Копія рішення відповідного органу влади (наказу, розпорядження, рішення) про затвердження проєктної документації (у разі наявності експертизи проєкту будівництва).

  4. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності (у разі нового будівництва – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Державний акт на право власності на земельну ділянку).

  5. Інформація щодо розташування об’єкту, відповідно до безпекової ситуації.

  6. Гарантійний лист щодо забезпечення співфінансування проектів і заходів за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством у обсязі, необхідному для покриття витрат на сплату податків і зборів (у тому числі податку на додану вартість).

  7. Довідка щодо залишкової вартості проєкту станом на дату подання пропозицій (у разі, якщо реалізацію проєкту розпочато у попередній період).

  8. Витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна (якщо об’єкт було пошкоджено/зруйновано внаслідок збройної агресії РФ).

Проєкти, що подаються для участі у програмі, мають бути внесені до Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури.

Форма подання для узагальнення Переліку проектів і заходів доведена Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України і наведена в додатку.

Термін подачі переліку проектів і заходів до 17 липня 2023 року на електронну адресу: zvkb@guekmda.gov.ua

 

Контактна особа – Юлія Лобанова 202-72-97

Файл документа: Додаток_1.xlsx

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста»